δ-валеролактам

δ-валеролактам
δ-valerolaktamas statusas T sritis chemija apibrėžtis Heterociklinis junginys. formulė Formulę žr. priede. priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. δ-valerolactam rus. δ-валеролактам ryšiai: sinonimas – 5-pentanlaktamas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Свойства некоторых лактамов — Соединение Тпл, °С Ткип, °С/мм рт. ст. 2 Азетидинон (β пропиолактам) 73 74 106/15 2 Пирролидон (γ бутиролактам) 24,6 245/760 …   Химический справочник

  • δ-valerolactam — δ valerolaktamas statusas T sritis chemija apibrėžtis Heterociklinis junginys. formulė Formulę žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. δ valerolactam rus. δ валеролактам ryšiai: sinonimas – 5 pentanlaktamas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • δ-valerolaktamas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Heterociklinis junginys. formulė Formulę žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. δ valerolactam rus. δ валеролактам ryšiai: sinonimas – 5 pentanlaktamas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”